Fotballtrening

Trenerressurser

Trenere har mye å tenke på. Spillere skal følges opp, treninger skal planlegges og gjennomføres osv. Ved å bruke trenerkortene fra Fotballtrening.no og ressurssidene for trenere på dette nettstedet vil det bli enklere å planlegge og gjennomføre treningene. I tillegg finner du hvilke holdninger en trener bør ha.Under "Fotballskoleprogram" ligger det et ferdig program for en fotballskole på fem dager for aldersgruppen 6-13 år.

Velger du "Gjennomføring av en trening" får du presentert holdepunkter for hvordan treningen/øvelsene bør gjennomføres.

"Holdninger" gir tips om hva som bør fokuseres på, samt holdningstips for trenere.

"Oppbygging av trening" inneholder tips om hvordan en trening kan bygges opp og organiseres.

Under "Treningsplaner", kan brukere av trenerkortene finne ytterligere materiale til hjelp for planleggingen og gjennomføringen av treningene.

I tillegg er det lagt ut en oversikt over hvilke øvelser som passer best til å øve på en bestemt ferdighet. Dette ligger under "Øvelser og ferdigheter".


 

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS