Fotballtrening

Hva er Fotballtrening.no?


Fotballtrening.no er et nettsted for fotballtrenere, fotballklubber, fotballspillere og foreldre. Nettstedet er bygget opp rundt trenerkortene som Fotballtrening.no har utviklet.Bruken av trenerkortene og dette nettstedet vil gi fordeler for klubbene, trenerne og spillerne.

Nettstedet gir en lettfattelig oversikt over teamer som er aktuelle for henholdsvis klubbene, trenerne, spillerne og foreldrene. Samtidig får du en god mulighet til å orientere deg om hva som er rollen til de andre. Som spiller, kan du for eksempel gå inn på trenerressurser og få et innblikk i trenerens hverdag. Du kan også gå inn og se om foreldrene følger de reglene som er listet opp under foreldrevettsreglene.

Med dette håper vi å øke oppmerksomheten rundt de ulike rollene som er viktige for at aktiviteten skal bli best mulig for alle.

Du navigerer enkelt inn på de ulike områdene ved å bruke menyen til venstre på siden.

© 2007 Fotballtrening.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS