Fotballtrening

Program for fotballskole for utespillere
(5 dager for alderen 6-13 år)

© 2017 Fotballtrening.no

De overordnede målene for fotballskolen bør være mestring, trivsel og spilleglede

Her er et forslag til program for uken. Hvis dere har mulighet til det, kan det være aktuelt å bruke noe tid på andre aktiviteter enn fotball, men dette forslaget tar utgangspunkt i fotballaktivitet hele uken. Vi har også lagt ut forslag til øvelser som spillerne kan gjøre på egenhånd i og etter fotballskoleuken.

Den første dagen er det noe mer organisering enn de øvrige dagene. Deltakerne skal deles i grupper og utstyr skal deles ut. Det er derfor spesielt viktig at programmet på første dag ikke blir for stramt og at det velges øvelser som krever lite organisering. 

Til oppvarming kan A4, B9, B14 og B29 benyttes. Disse øvelsene gir flere variasjonsmuligheter og mange ballberøringer. Varier bruken av disse på oppvarmingen gjennom hele uken, både på starten av dagen og etter lunsj.

Avslutnings- og spilløvelser må være en del av programmet hver dag. Det er viktig at det er tilgjengelig mål til alle gruppene.

Mot slutten av temaøvelsene kan det være fornuftig å gi deltakerne utfordringer, for eksempel hvor mange feilfrie pasninger klarer dere etter hverandre. I en avslutningsøvelse kan for eksempel gruppen deles i to der det konkurreres om hvilken gruppe som scorer flest mål. Det kan lages en konkurranse av de fleste øvelsene i forslaget under. En slik variasjon kan være fornuftig hvis deltakerne begynner å bli lei.

Hvor mye instruksjon som skal gis er avhengig av alder. For de yngste er det viktigst at det blir en god aktivitet, mens det i de eldste gruppene kan gis mer instruksjon. Hvert kort inneholder hensikten og momenter ved øvelsen, mens en nærmere beskrivelse av de ulike teknikkene finnes i Trenerkort 7.

Øvelsene i dette forslaget er hentet fra Trenerkort 2-6. Kategori A og B er fra Trenerkort 6, kategori C, D og E fra Trenerkort 3, kategori F og J fra Trenerkort 2, kategori G fra Trenerkort 4, mens kategori H og I er hentet fra Trenerkort 5. Øvelseskortene inneholder variasjonsmuligheter som gjør øvelsene enklere eller vanskeligere slik at aktiviteten kan tilpasses gruppens ferdigheter. 

Programmet er lagt opp til en fotballskole som har ca. 4 timer aktivitet per dag.

Ved behov kan øvelser i forslaget under byttes ut med lek/konkurranseøvelser, for eksempel fra J-kategorien.

Husk også å sørge for at instruktørene er kjent med våre tips for gjennomføring av en trening.

Tidene som er angitt under er veiledende. For de yngste bør man for eksempel bruke mindre tid på temaøvelsene og mer tid på leker/spill enn det som er angitt.


Dag 1 - hovedtema føring og pasning/mottak

Fri lek - 15 min.

Oppvarming - 15 min.: Øvelse A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse 1 - 20 min.: Øvelse B7

Temaøvelse 2 - 20 min.: Øvelse A4

Spilløvelse 1 - 40 min.: Øvelse I1. Her er det mange varianter å velge mellom og bruken av spilløvelse kan varieres gjennom uken, spesielt i de eldste gruppene. På denne spilløkten før lunsj anbefaler vi at det lages flere baner og spilles for eksempel 4 mot 4 med mål.

Lunsjpause

Oppvarming - 15 min.: Øvelse A4, B9, B14 eller B29 

Spilløvelse 2 - 20 min.: Øvelse I1 for de yngste (under ca. 11 år) , I8 for de eldste (fra ca. 11 år) 

Avslutningsøvelser - 25 min.: Øvelse C3, C4 eller C7 og D3 eller D12 

Spilløvelse 3 - 70 min.: Øvelse I1. Første dag avsluttes med en lang spilløkt der det også vil være tid til å dele ut det utstyret som ikke ble delt ut ved starten av dagen.


Dag 2 - Hovedtema finter (beskrivelse av hvordan de ulike fintene utføres finnes i trenerkort 7)

Fri lek - 15 min.

Oppvarming - 15 min.: Øvelse A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse 1 - 20 min.: Øvelse B24. Øvelsen gjøres som en kort introduksjon til temaet. Deltakerne prøver først på egenhånd uten spesielle instruksjoner. Deretter viser instruktør noen finter som deltakerne prøver på.

Temaøvelse 2 - 15 min.: Øvelse B26. De yngste (under 10 år) gjennomfører ikke denne øvelsen og går direkte videre til spilløvelsen.

Spilløvelse 1 - 35 min.: Øvelse I1 

Lunsjpause

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29 

Spilløvelse 2 - 25 min.: Øvelse I1

Temaøvelse 3/Avslutningsøvelse - 25 min.: Øvelse G13

Temaøvelse 4 - 20 min.: Øvelse B26. For de yngste (under 10 år), kan øvelse B24 benyttes istedenfor.

Spilløvelse 3 - 55 min.: Øvelse I1


Dag 3 - Hovedtema pasning og mottak

Fri lek - 15 min.

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse 1 - 20 min.: Øvelse A4 

Temaøvelse 2 - 20 min.: Øvelse A23

Spilløvelse 1 - 40 min.: Øvelse I1 

Lunsjpause

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Temaøvelse 3 - 20 min.: Øvelse A10. De eldste kan også benytte øvelse G22.

Avslutningsøvelser - 25 min.: Øvelse C3, D3 eller D5. For de eldste kan også C8 eller D6 benyttes.

Konkurranseøvelser - 25 min.: J16 (evt. J23 for deltakere over ca. 9 år)

Spilløvelse 3 - 45 min.: Øvelse I1


Dag 4 - Hovedtema vending (beskrivelse av hvordan de ulike vendingene utføres finnes i pakke 5)

Fri lek - 15 min.

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Temaøvelse 1 - 10 min.: Øvelse B29. Øvelsen gjøres som en kort introduksjon til temaet. Deltakerne prøver først på egenhånd uten spesielle instruksjoner. Deretter viser instruktør noen finter som deltakerne prøver på. 

Temaøvelse 2 - 10 min.: Øvelse B28

Temaøvelse 3 - 15 min.: B29. Dagens første temaøvelse gjøres på nytt.

Spilløvelse 1 - 35 min.: Øvelse I1

Lunsjpause

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Spilløvelse 2 - 25 min.: Øvelse I1 

Avslutningsøvelser - 25 min.: Øvelse D5 eller D10 

Temaøvelse konkurranse - 25 min.: Øvelse J16

Spilløvelse 3 - 50 min.: Øvelse I1

 


Dag 5 - Hovedtema spill, lek og konkurranser

Fri lek - 15 min.

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Temaøvelse - 20 min.: Øvelse B21 

Spilløvelse 1 - 50 min.: Øvelse I1. Her kan da for eksempel lages en miniturnering med 4 mot 4 eller 5 mot 5 (øvelse J13).

Lunsjpause

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse konkurranse - 25 min.: For eksempel øvelse J9, J16 og/eller J23 

Avslutningsøvelse - 15 min.: Øvelse C3 eller C4

Spilløvelse 2 - 85 min.: Øvelse I1 (evt. fortsette miniturneringen, øvelse J13)

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS