TRENERKORT 3

Trenerkort 3 inneholder 30 øvelser med ulik vanskelighetsgrad fra kategori C, D og E. Dette er avslutningsøvelser og headeøvelser. I tillegg følger det med 4 kort som beskriver avslutnings- og headeteknikker.