TRENERKORT 4

Trenerkort 4 inneholder 35 øvelser med ulik vanskelighetsgrad fra kategori G, H og I, Dette er spill- og innleggsøvelser. I tillegg følger det med 3 kort som beskriver innleggsteknikker og bevegelser på innlegg.