FERDIGE TRENINGSØKTER OG TRENINGSPLANER

Fotballtrening.no har laget til noen forslag til treningsplaner som viser hvilke fotballøvelser/Trenerkort som kan benyttes på de ulike treningsøktene. Treningsplanene er i pdf-format og åpnes med Acrobat Reader (ekstern lenke). Det er laget planer for ulike alderstrinn. 

Gjeldende versjoner

 

15 treningsøkter à 60 min
6-7 år.pdf (104.35KB)

15 treningsøkter à 60 min
8-10 år.pdf (102.75KB)

30 treningsøkter à 60 min
11-12 år.pdf (144.02KB)

30 treningsøkter à 90 min
13-17 år.pdf (151.73KB)

Eldre versjoner tilpasset Trenerkort 1-5 solgt i perioden 2007-2016

 

15 treningsøkter à 60 min
6-7 år 2016.pdf (89.07KB)

15 treningsøkter à 60 min
8-10 år 2016.pdf (89.44KB)

30 treningsøkter à 60 min
11-12 år 2016.pdf (115.85KB)

30 treningsøkter à 90 min
13-17 år 2016.pdf (118.57KB)


 Eksempler på trenerkort. Eksemplene er hentet fra Trenerkort 1, Trenerkort 6 og Trenerkort 7. 


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet