TRENERKORT MED FOTBALLØVELSER

Her kan du lese mer om Trenerkortene til Fotballtrening.no.

 

Fotballtrening.no anbefaler klubbene å satse på teoretisk utdanning av klubbens trenere. Våre trenerkort er et hjelpemiddel i den praktiske utføringen av trenergjerningen.

Målet med kortene er å gjøre overgangen fra trenerkurs til treninger med eget lag enklere og senke terskelen for foreldre til å hjelpe til med treninger. Kortene gir trenerne/foreldrene en trygghet ved at de inneholder en beskrivelse av det som er nødvendig å vite for å kunne gjennomføre en fotballøvelse på en god måte.

Øvelseskortene gjør det enklere å planlegge og gjennomføre treningene. I tillegg til at kortene bidrar til at forberedelsene til treningen kan gjøres unna på kortere tid enn ellers, vil de også bidra til økt kunnskap gjennom bruk.

Trenerkortene består av kort med fotballøvelser (øvelseskort) og kort med beskrivelse av teknikk og taktikk (teknikk- og taktikkort).

Øvelseskortene består av 
- en tekstbeskrivelse av øvelsen 
- en figurbeskrivelse av øvelsen 
- alternative øvelser og/eller alternative måter å gjennomføre øvelsen på 
- sentrale teknikker og momenter som treneren bør/kan legge vekt på i øvelsen 

Øvelseskortene er delt i følgende 11 kategorier: 
A. Pasning og mottak 
B. Føre, drible, finte, vende 
C. Pasning og avslutning 
D. Føring og avslutning 
E. Heading 
F. Styrke, utholdenhet, hurtighet 
G. Delspill 
H. Innlegg og bevegelse 
I. Spilløvelser 
J. Konkurranseøvelser

teknikkortene blir sentrale teknikker grundig beskrevet med tekst og figurer.

Teknikkortene er delt i 
- Mottaksteknikker 
- Pasningsteknikker 
- Avslutningsteknikker 
- Headeteknikk 
- Føring og dribling 
- Finter og vendinger 

Vårt mest populære produkt er pakketilbudet på Trenerkort 2-7 samlet. Her er en oversikt over innholdet i de ulike enkeltpakkene.

Trenerkort 1 inneholder øvelser fra de fleste kategorier. Flertallet av øvelsene er gode øvelser for spillere i alle aldre, mens enkelte passer best for de yngste.

Trenerkort 2 - Konkurranse og hurtighet, inneholder øvelser fra kategori F og J.

Trenerkort 3 - Avslutning og heading, inneholder øvelser fra kategori C, D og E, og i tillegg tre kort med beskrivelse av teknikker.

Trenerkort 4 - Spill og innlegg, inneholder øvelser fra kategori G, H og I, og i tillegg tre kort med beskrivelse av teknikker.

Trenerkort 5 - Delspill, inneholder øvelser fra kategori G og i tillegg flere taktikkort som beskriver angrepsbevegelser og forsvarsoppgaver. 

Trenerkort 6 - Drible, vende, finte og, pasning/mottak, inneholder øvelser fra kategori A og B, og i tillegg fem kort med beskrivelse av teknikker.

Trenerkort 7 - Teknikk, inneholder en grundig beskrivelse av de momentene som fremheves på øvelseskortene under "Hensikt og momenter", og kan derfor brukes når du ønsker å fokusere på en bestemt teknikk.

 Eksempler på trenerkort. Eksemplene er hentet fra Trenerkort 1, Trenerkort 6 og Trenerkort 7. 


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet