OPPHAVSRETT

Trenerkortene og materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. 

Uten særskilt avtale med Fotballtrening.no, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av materialet ikke tillatt. Dette betyr at det ikke er tillatt å kopiere eller skrive av trenerkortene og tilgjengeliggjøre innholdet for andre.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

 Eksempler på trenerkort. Eksemplene er hentet fra Trenerkort 1, Trenerkort 6 og Trenerkort 7. 


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet