PROGRAM FOR FOTBALLSKOLE FOR UTESPILLERE

Her har vi laget et eksempel på program for en fotballskole på 5 dager for alderen 6-13 år med ca. 4 timers aktivitet hver dag.

Overordnet mål: Mestring, trivsel og spilleglede. 

Hvis dere har mulighet til det, kan det være aktuelt å bruke noe tid på andre aktiviteter enn fotball, men dette forslaget tar utgangspunkt i fotballaktivitet hele uken. Vi har også lagt ut forslag til øvelser som spillerne kan gjøre på egenhånd i og etter fotballskoleuken.

 

Den første dagen er det noe mer organisering enn de øvrige dagene. Deltakerne skal deles i grupper og utstyr skal deles ut. Det er derfor spesielt viktig at programmet på første dag ikke blir for stramt og at det velges øvelser som krever lite organisering. 

Til oppvarming kan A4, B9, B14 og B29 benyttes. Disse øvelsene gir flere variasjonsmuligheter og mange ballberøringer. Varier bruken av disse på oppvarmingen gjennom hele uken, både på starten av dagen og etter lunsj. 

Avslutnings- og spilløvelser må være en del av programmet hver dag. Det er viktig at det er tilgjengelig mål til alle gruppene. 

Mot slutten av temaøvelsene kan det være fornuftig å gi deltakerne utfordringer, for eksempel hvor mange feilfrie pasninger klarer dere etter hverandre. I en avslutningsøvelse kan for eksempel gruppen deles i to der det konkurreres om hvilken gruppe som scorer flest mål. Det kan lages en konkurranse av de fleste øvelsene i forslaget under. En slik variasjon kan være fornuftig hvis deltakerne begynner å bli lei. 

Hvor mye instruksjon som skal gis er avhengig av alder. For de yngste er det viktigst at det blir en god aktivitet, mens det i de eldste gruppene kan gis mer instruksjon.

Øvelsene i dette forslaget er hentet fra Trenerkort 2-6. Øvelseskortene inneholder variasjonsmuligheter som gjør øvelsene enklere eller vanskeligere slik at aktiviteten kan tilpasses gruppens ferdigheter. 

Ved behov kan øvelser i forslaget under byttes ut med lek/konkurranseøvelser, for eksempel fra J-kategorien. 

Husk også å sørge for at instruktørene er kjent med våre tips for gjennomføring av en trening

Tidene som er angitt under er veiledende. For de yngste bør man for eksempel bruke mindre tid på temaøvelsene og mer tid på leker/spill enn det som er angitt. 

 

Dag 1 - hovedtema føring og pasning/mottak

Fri lek - 15 min. 

Oppvarming - 15 min.: Øvelse A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse 1 - 20 min.: Øvelse B7

Temaøvelse 2 - 20 min.: Øvelse A4

Spilløvelse 1 - 40 min.: Øvelse I1. Her er det mange varianter å velge mellom og bruken av spilløvelse kan varieres gjennom uken, spesielt i de eldste gruppene. På denne spilløkten før lunsj anbefaler vi at det lages flere baner og spilles for eksempel 4 mot 4 med mål. 

Lunsjpause 

Oppvarming - 15 min.: Øvelse A4, B9, B14 eller B29 

Spilløvelse 2 - 20 min.: Øvelse I1 for de yngste (under ca. 11 år) , I8 for de eldste (fra ca. 11 år) 

Avslutningsøvelser - 25 min.: Øvelse C3, C4 eller C7 og D3 eller D12 

Spilløvelse 3 - 70 min.: Øvelse I1. Første dag avsluttes med en lang spilløkt der det også vil være tid til å dele ut det utstyret som ikke ble delt ut ved starten av dagen. 

Egentreningsutfordringer ("hjemmelekser")

Finn et punkt på en vegg/mur som du skal treffe. Prøv pasninger med innsiden, vristen og utsiden. Motta med innsiden, fotsålen eller utsiden. Bruk begge bein. Hvis du ikke har en vegg/mur kan du lage et dukkemål av to steiner e.l. som du skal treffe med pasningen. 
A. Hvor mange treff klarer du på 5 forsøk med din beste fot? 
B. Hvor mange treff klarer du på 5 forsøk med din dårligste fot? 
C. Gjør utfordring A og B lettere (vanskeligere) ved å redusere (øke) avstanden til feltet/målet eller øke (redusere) størrelsen på feltet/målet. 

Føring kan du trene på nesten overalt. Det eneste du trenger er en ball og litt plass å bevege deg på. Du fører ballen med høyre eller venstre fot, innsiden eller utsiden, i varierende tempo, med eller uten retningsforandringer osv. 
A. Klarer du å se opp innimellom mens du fører? 
B. Berør ballen annenhver gang med høyre og venstre fot når du fører. 
C. Bruk kun den foten du ikke bruker til vanlig. 
D. Skift føringsretning på hver fjerde ballberøring.


Dag 2 - Hovedtema finter 

Fri lek - 15 min. 

Oppvarming - 15 min.: Øvelse A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse 1 - 20 min.: Øvelse B24. Øvelsen gjøres som en kort introduksjon til temaet. Deltakerne prøver først på egenhånd uten spesielle instruksjoner. Deretter viser instruktør noen finter som deltakerne prøver på.

Temaøvelse 2 - 15 min.: Øvelse B26. De yngste (under 10 år) gjennomfører ikke denne øvelsen og går direkte videre til spilløvelsen.

Spilløvelse 1 - 35 min.: Øvelse I1 

Lunsjpause 

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29 

Spilløvelse 2 - 25 min.: Øvelse I1

Temaøvelse 3/Avslutningsøvelse - 25 min.: Øvelse G13

Temaøvelse 4 - 20 min.: Øvelse B26. For de yngste (under 10 år), kan øvelse B24 benyttes istedenfor.

Spilløvelse 3 - 55 min.: Øvelse I1

Egentreningsutfordringer ("hjemmelekser")

Finn noen gjenstander som kan brukes som markører, f. eks. ringer fra et ringspill. Bruk markørene til å lage en dribleløype. Varier avstanden mellom markørene og om de plasseres etter hverandre eller i sikk-sakk.

A. Klarer du å drible gjennom løypen uten å miste kontrollen på ballen når du bruker din beste fot? Hvor lang tid bruker du?
B. Klarer du å drible gjennom løypen uten å miste kontrollen på ballen når du bruker din dårligste fot? Hvor lang tid bruker du?

To spillere. Dere spiller 1 mot 1. Her kan dere øve på dribling og finter. Dere kan variere om det er scoring hvis dere klarer å drible dere forbi motstanderen eller bruke mål som dere scorer i. 

Dag 3 - Hovedtema pasning og mottak 

Fri lek - 15 min. 

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse 1 - 20 min.: Øvelse A4 

Temaøvelse 2 - 20 min.: Øvelse A23

Spilløvelse 1 - 40 min.: Øvelse I1 

Lunsjpause 

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Temaøvelse 3 - 20 min.: Øvelse A10. De eldste kan også benytte øvelse G22.

Avslutningsøvelser - 25 min.: Øvelse C3, D3 eller D5. For de eldste kan også C8 eller D6 benyttes.

Konkurranseøvelser - 25 min.: J16 (evt. J23 for deltakere over ca. 9 år)

Spilløvelse 3 - 45 min.: Øvelse I1

Egentreningsutfordringer ("hjemmelekser") 

To eller flere. Slå pasninger frem og tilbake mellom dere. Prøv pasninger med innsiden, vristen og utsiden. Motta med innsiden, fotsålen eller utsiden. Bruk begge bein. 

Demping. Kast ballen opp og fremover slik at du må løpe etter ballen. Du skal dempe ballen med ulike kroppsdeler. Varier hvor høyt du kaster ballen. 
A. Prøv å dempe ballen med låret (prøv både med høyre og venstre). 
B. Prøv å dempe ballen med foten (prøv både med høyre og venstre). Prøv også å dempe ballen med ulike deler av foten: Vristen, fotsålen, innsiden og utsiden. 
C. Prøv å dempe ballen med brystet. 
D. Prøv å dempe ballen med hodet. 
E. Prøv å dempe ballen med to berøringer. Her er det mange ulike varianter, f.eks. brystet og vristen, låret og fotsålen osv.

Dag 4 - Hovedtema vending 

Fri lek - 15 min. 

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Temaøvelse 1 - 10 min.: Øvelse B29. Øvelsen gjøres som en kort introduksjon til temaet. Deltakerne prøver først på egenhånd uten spesielle instruksjoner. Deretter viser instruktør noen finter som deltakerne prøver på. 

Temaøvelse 2 - 10 min.: Øvelse B28

Temaøvelse 3 - 15 min.: B29. Dagens første temaøvelse gjøres på nytt. 

Spilløvelse 1 - 35 min.: Øvelse I1

Lunsjpause 

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Spilløvelse 2 - 25 min.: Øvelse I1 

Avslutningsøvelser - 25 min.: Øvelse D5 eller D10 

Temaøvelse konkurranse - 25 min.: Øvelse J16

Spilløvelse 3 - 50 min.: Øvelse I1

Egentreningsutfordringer ("hjemmelekser")

To spillere med én ball hver. Dere fører mot hverandre og vender når dere er 1-2 m. fra den andre spilleren. Gjør vendinger begge veier og med begge bein.  


Dag 5 - Hovedtema spill, lek og konkurranser 

Fri lek - 15 min. 

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29

Temaøvelse - 20 min.: Øvelse B21 

Spilløvelse 1 - 50 min.: Øvelse I1. Her kan da for eksempel lages en miniturnering med 4 mot 4 eller 5 mot 5 (øvelse J13). 

Lunsjpause 

Oppvarming - 15 min.: A4, B9, B14 eller B29 

Temaøvelse konkurranse - 25 min.: For eksempel øvelse J9, J16 og/eller J23 

Avslutningsøvelse - 15 min.: Øvelse C3 eller C4

Spilløvelse 2 - 85 min.: Øvelse I1 (evt. fortsette miniturneringen, øvelse J13)

Egentreningsutfordringer ("hjemmelekser")

Triksing
A. Start med ballen i hendene. Klarer du fem triksinger med din beste fot? 
B. Start med ballen i hendene. Klarer du fem triksinger med din beste fot? 
C. Start med ballen på bakken. Klarer du 15 triksinger med føttene, annenhver berøring med høyre og venstre. Det er ikke tillatt å bruke samme foten to ganger etter hverandre. 

Du fører ballen mot mål og avslutter med loddrett vristspark. Varier avstanden til mål. Prøv både med høyre og venstre fot.
A. Skuddet skal ikke berøre bakken før målstreken. Hvor mange treff klarer du på 10 forsøk? 
B. Skuddet skal treffe i høyre halvdel av målet. Hvor mange treff klarer du på 10 forsøk? 
C. Skuddet skal treffe i venstre halvdel av målet. Hvor mange treff klarer du på 10 forsøk?
 Eksempler på trenerkort. Eksemplene er hentet fra Trenerkort 1, Trenerkort 6 og Trenerkort 7. 


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet