TRENINGSHJELP

På denne siden har vi samlet noen tips til valg av øvelser og gjennomføring av treninger.

 

Hvordan lage en treningsøkt?

Her viser vi en mal for hvordan en trening kan komponeres. Treningen kan for eksempel bestå av følgende fire deler: 

1. Oppvarming med ball. Oppvarmingen bør organiseres slik at den enkelte spiller er i mest mulig aktivitet hele tiden. 
2. Trening på teknikk, 1 og 1 eller i mindre grupper, eller spill med få spillere på hvert lag.
3. Avslutningsøvelse. 
4. Spill med mål, enten med få spillere på hvert lag - for eksempel 4 mot 4 -  hvor spillerne får mange involveringer, eller med flere spillere og stor bane slik at spillerne får prøve seg i kamplike situasjoner.

Valg av øvelser til en treningsøkt

Målsetningene med treningene er å skape positiv aktivitet og trivsel i grupper. Dette oppnås gjennom at spillerne er involvert, opplever mestring og får utfordringer.

Her er noen tips til valg av øvelser til en trening. Se også våre konkrete forslag til treningsøkter og -planer ved bruk av trenerkortene.

1) Det bør ikke være for mange øvelser på hver trening. 
Kvalitet på de øvelsene som utføres er viktigere enn å gjøre mange øvelser. Det er likevel viktig å kunne tilpasse øvelsen gjennom å øke eller redusere vanskelighetsgraden etter behov. 

2) Sørg for at alle får mye ballkontakt.
Unngå øvelser hvor det blir lang ventetid og ikke spill med for mange spillere på hvert lag. 

3) Velg øvelser som er enkle å organisere.
Hvis det skal gjøres øvelser som krever en del organisering, bør det være flere trenere/ledere til stede slik at den neste øvelsen kan settes opp før den forrige er avsluttet eller at instruksjonene kan gis i mindre grupper. Dette gjør at man unngår unødvendig lange pauser mellom øvelsene. 

4) Øvelser med få spillere gir mange involveringer for spillerne.
I mindre grupper er det også enklere å tilpasse øvelsene til den enkelte spiller ved å gjøre øvelsen enklere eller vanskeligere. 

5) Ikke gjør for vanskelige øvelser.
Hvis det skal gjennomføres øvelser med mange instruksjonsmomenter, bør øvelsen starte enkelt og utvides gradvis slik at spillerne ikke får for mye informasjon på én gang. Fokuser på de viktigste momentene innledningsvis og bygg på etter vært. 

6) Varier bruken av øvelser over tid.
Unngå å bruke de samme øvelsene gang etter gang. Dette kan ofte oppleves som kjedelig og lite motiverende. Det er viktig å variere øvelsene, både i innhold og vanskelighetsgrad. Selv om en øvelse fungerer godt én gang betyr ikke det at den bør gjøres "hver" gang. Øvelser som fungerer skal selvfølgelig benyttes på nytt, men det viktige er å ikke gro fast i gamle suksesser. Velg derfor både øvelser som gir gjenkjennelse og øvelser som gir nye utfordringer.

7) Trening på pasning og mottak/medtak bør være en del av hver trening. 
Dette kan være som en del av oppvarmingen, som en egen teknikkøvelse eller integreres i en spilløvelse. I spilløvelser, spesielt med få spillere på hvert lag, vil spillerne også få mange involveringer med både pasning og mottak/medtak. 

8) Spill og avslutninger bør være en del av hver trening. 
Øvelsene kan gjerne være knyttet til et bestemt teknisk tema, f.eks. spilløvelser som legger opp til mange pasninger eller en avslutningsøvelse med innlegg. Spillerne bør også få prøve seg i kamplike situasjoner, bl.a. gjennom spill på stor bane.

Valg av øvelse for å trene på en konkret ferdighet

Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke fotballøvelser fra våre trenerkort som passer best for å trene på bestemte ferdigheter. Øvelsene er fordelt på kategoriene "Basis", "Relasjon", "Spill" og "Teknikkort". Dokumentet er i pdf-format og åpnes med Acrobat Reader (ekstern lenke).

11 tips/holdepunkter for gjennomføringen av treningen/øvelsene: 

1. Ha tilgjengelig én ball per spiller. 
2. Unngå øvelser hvor det blir mye venting. 
3. Unngå for lange pauser mellom øvelsene. 
4. Lag tydelige oppmerkinger med markører/streker. 
5. Vis og forklar øvelsene. Gi klare retningslinjer for gjennomføringen av øvelsen. Pass likevel på at du ikke gir for mye informasjon på én gang. Fokuser på de viktigste momentene innledningsvis og bygg på etter vært. 
6. Gi ros for god utførelse. 
7. Gi oppmuntring og veiledning til de som ikke får det helt til. 
8. Differensiering. Tilpass øvelsene til den enkelte spiller ved å gjøre den enklere eller vanskeligere. 
9. Vær fleksibel i forhold til hvor lenge dere holder på med den enkelte øvelse. Se an hvordan øvelsen fungerer og hvor engasjert spillerne er til en hver tid. 
10. Relater øvelsen til en spillsituasjon og gi spillerne en forståelse av hvorfor man gjør øvelsen. 
11. Juster øvelsen hvis den ikke fungerer og/eller det blir for mye venting. 

Eksempler på tilpasninger av øvelser som ikke fungerer optimalt
- I spill: Spillerne dribler for mye. Det er lite bevegelse og pasningsspill. Justering: Legg inn en begrensning på antall tillatte berøringer. 
- I spill: det blir trangt og vanskelig å få til noe spill. Justering: Øk banestørrelsen eller reduser antall spillere (lag en ny bane). 
- I spill: Mange spillere blir lite involvert i spillet. Justering: Reduser antall spillere (lag en ny bane). 
- Avslutningsøvelse: 10 spillere etter hverandre i en rekke. 1 og 1 skal føre og avslutte på mål. Justering: Del gruppen i to og bruk to mål. Da blir det dobbelt så mange avslutninger per spiller på samme tid. 
- Dribleøvelse: 10 spillere etter hverandre skal drible gjennom en kjegleløype. Justering: Lag to eller flere løyper slik at ventetiden reduseres.

 Eksempler på trenerkort. Eksemplene er hentet fra Trenerkort 1, Trenerkort 6 og Trenerkort 7. 


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet